Houtaantasters

Houtworm en boktor bestrijding

In Nederland komen verschillende houtaantastende insecten voor, waarvan de houtworm en de boktor de belangrijkste zijn.

Houtworm kan een ernstige bedreiging vormen voor het hout in huizen. Veel houtwormplagen blijven jarenlang verborgen, met grote schade tot gevolg. Zodra u het vermoeden heeft dat u een houtwormprobleem heeft, is het belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen. Na verloop van tijd wordt het hout door de houtwormgaten zwakker en dat kan uiteindelijk leiden tot het instorten van het gebouw. Houtwormen moeten door een professional worden bestreden, omdat aanhoudende problemen tot grote bouwkundige schade kunnen leiden. 

De boktor is één van de schadelijkste houtvernielende insecten. De larven van de boktor, die meerdere jaren in het hout leven, tasten vooral het hout van schuren en huizen aan, in het bijzonder het dakbeschot en de dikke steunbalken van de dakconstructie. De larven van de boktor boren zich in het hout en houden zich in het begin dicht onder de oppervlakte op; naarmate ze ouder worden gaan ze dieper het hout in. In de winter zitten ze haast onbeweeglijk in onverwarmde ruimten en vreten niet of nauwelijks. Vooral in de zomer kan men de boktor horen knagen. Dikke dragende balken kunnen in enkele jaren bijna geheel worden verpulverd.  

Vermoedt u dat u last heeft van houtaantastende insecten? Neem dan contact op met A3P.

Wij helpen je snel en adequaat!